Markieza

2017 was voor Markieza een jaar met veel veranderingen, zoals het verhuizen naar een nieuwe locatie, het aangaan van nieuwe samenwerkingen, het verlies van medeoprichter Christ Wesenbeek en het samen met de leden voorbereiden van een nieuwe koers met de focus op opleiden.
In dit jaarbericht presenteren wij met trots de uiteenlopende activiteiten van het afgelopen jaar.

Delen en participeren

 • We hebben twee nieuwe leden mogen verwelkomen. De Combinatie Jeugdzorg is lid geworden, waarmee Markieza verder kan verbreden op het gebied van jeugd. Daarnaast is Bureau Sterk lid geworden. Dit biedt Markieza de gelegenheid om meer gericht EVC trajecten (eerder verworven competenties) aan te bieden.
 • Bij diverse organisaties, o.a. GGZ WNB en Stichting Nex2next, hebben we onze expertise ingezet vanuit ervaringsdeskundigheid bij het scholen van ervaringswerkers die in de wijk werken.
 • We zijn de samenwerking aangegaan met familieorganisaties om te verkennen welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het ontwikkelen van een leergang familie ervaringsdeskundigheid. Deze leergang gaan we in 2018 verder ontwikkelen.
 • We zijn een samenwerking aan gegaan met 14 nieuwe partners
  om ervaring, kennis en kunde te delen, met als doel ervarings-
  kennis gelijkwaardig te positioneren naast professionele en wetenschappelijke kennis.
 • Deelnemers aan onze (empowerment) trainingen geven aan dat zij het contact met de ervaringsdeskundige trainers van Markieza ervaren als gelijkwaardig. Dat Markieza een veilige omgeving is en dat er voldoende ruimte is om ervaringen te delen en te leren van elkaars ervaringen.

Trainen en Opleiden

 • We zijn een samenwerking aangegaan met LOI, HBO SPH bachelor met minor ervaringsdeskundigheid, klassikaal en zijn met de eerste groep studenten van start gegaan.
 • Een samenwerking met RINO Zuid; waarbij we een gezamenlijke leeragenda ontwikkelen met betrekking tot herstel-ondersteunend werken en de nieuwe GGZ.
 • Een samenwerking met EDASU voor de ontwikkeling van MBO niveau 4 opleiding in Eindhoven voor ervaringsdeskundigheid vanuit armoede en sociale uitsluiting.
 • Dankzij de subsidie van gemeente Eindhoven hebben we kosteloos trainingen kunnen aanbieden voor inwoners van Eindhoven en zijn we het hele jaar open geweest voor laagdrempelige inloop.
 • We hebben de nieuwe trainingen Projectlife en GAST aangeboden voor jeugdigen.
 • Dankzij de financiële steun van Stichting tot steun VCVGZ zijn we gestart met de doorontwikkeling van onze digitale cursus www.herstelverhaal.nl, herstelverhaal 2.0.
 • Totaal 124 van de 162 deelnemers van de trainingen zijn uitgestroomd in opleiding en/of (vrijwilligers)werk.

Toetsen en Certificeren

 • Totaal 148 van de 162 deelnemers aan trainingen hebben een Markieza-certificaat ontvangen.
 • Totaal 7 van de 7 laatstejaars studenten hebben hun erkende MBO diploma tot ervaringswerker behaald. Totaal 4 van de 5 laatstejaars HBO studenten hebben hun erkende HBO bachelor Social Studies met ervaringsdeskundigheid behaald.
 • Totaal 22 Van de 28 ARIE studenten in Heerlen en Amsterdam hebben hun certificaat behaald. Er zijn 8 TOED certificaten behaald.
 • Onze ervaringsdeskundige opleidingen en trainingen hebben een positief effect op arbeidsparticipatie. Totaal stroomden in 2017 98% van de deelnemers met een erkend MBO of HBO diploma uit in een baan.

Ontwikkeling en onderzoek

 • Markieza is lid geworden van de ‘Academische werkplaats Impuls: Participatie en maatschappelijke zorg’, waarin praktijk, wetenschap en ervaringsdeskundigheid elkaar ontmoeten en samen kennis ontwikkelen en innoveren binnen de maatschappelijke zorg.
 • Samen Sterk zonder Stigma heeft het financieel mogelijk gemaakt dat Markieza kon starten met het ontwikkelen van filmmateriaal met betrekking tot beeld en geluid geven aan duurzaam herstel. Dit mooie project is uitgegroeid in een nieuw initiatief met de naam Out of the box, waarmee we genomineerd zijn voor de Hersteleuro 2017.
 • ReflexieLab Fontys is in samenwerking met ons gestart met een onderzoek naar hoe de beeldvorming een rol speelt bij de participatie van ervaringswerkers in de beroepspraktijk van zorg en welzijn.

We halen hiermee een omzet van:

De financiering van onze
activiteiten komt uit:

 • 43,86 % Re-integratiegelden
 • 12,16 % WMO
 • 29,40 % Werkgevers (zorg en welzijnsorganisaties)
 • 8,70 % Contributies
 • 2,08 % Overige opbrengsten
 • 3,80 % Projectsubsidies

Ons werk doen we met:

Bekijk leeftijdsopbouw >>

Bekijk leeftijdsopbouw >>

Leeftijdscategorie FTE

Bekijk leeftijdsopbouw >>

Leeftijdscategorie ZZP-ers

Bekijk leeftijdsopbouw >>

Leeftijdscategorie Vrijwilligers

Bekijk leeftijdsopbouw >>

Leeftijdscategorie Vrienden (ambassadeurs van Markieza)

Investeren in duurzaam herstel

We verspreiden onze kennis via:

Verhuizing

We zijn 2017 fris begonnen in een nieuw pand aan de Vitruviusweg. We hebben gekozen voor huisvesting in hetzelfde gebouw als Rino Zuid, wat daarmee een nauwere samenwerking mogelijk maakt. We hebben elkaar scherp gehouden door middel van intervisie, deskundigheidsbevorderingen en teambijeenkomsten.

Christ Wesenbeek

Door het plotselinge overlijden van Christ Wesenbeek hebben wij afscheid moeten nemen van een bestuurder en medeoprichter Christ Wesenbeek die met hart en ziel betrokken was bij onze coöperatie.

Hoe bereiden wij ons voor op onze toekomst?

Samen met onze leden hebben wij besloten om in 2018 de focus te leggen op enerzijds het opleiden van ervaringsdeskundigen en anderzijds het leveren van onze expertise aan gemeentes en organisaties met betrekking tot het herstelondersteunend, krachtgericht werken met daarbij de inzet van ervaringsdeskundigheid. In 2018 blijft Markieza zoeken naar nieuw samenwerkingen om ervaringsdeskundigheid nog verder op de kaart te zetten. We verbreden onder andere door middel van de start van de EDASU opleiding die nieuwe deuren opent voor ervaringsdeskundigheid op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.